TIZIANO TORZI


Primo turno


Sezione Voti Validi % Voti nominativi Voti contestati
Sez.  N.1   7 2.65 0 0
Sez.  N.2   3 0.81 0 0
Sez.  N.3   3 0.77 0 0
Sez.  N.4   5 1.04 0 0
Sez.  N.5   7 1.55 0 0
Sez.  N.6   2 0.37 1 0
Sez.  N.7   8 1.87 0 0
Sez.  N.8   2 0.61 1 0
Sez.  N.9   4 0.98 0 0
Sez.  N.10   7 0.93 0 0
Sez.  N.11   2 0.35 0 0
Sez.  N.12   5 1.32 0 0
Sez.  N.13   7 1.28 0 0
Sez.  N.14   11 1.60 1 0
Sez.  N.15   13 3.03 2 0
Sez.  N.16   1 0.30 0 0
Sez.  N.17   10 1.66 1 0
Sez.  N.18   22 5.71 0 0
Sez.  N.19   1 0.29 1 0
Sez.  N.20   6 1.15 0 0
Sez.  N.21   13 3.39 0 0
Sez.  N.22   7 1.15 1 0
Sez.  N.23   3 0.49 0 0
Sez.  N.24   17 2.33 0 0
Sez.  N.25   0 0.00 0 0
Sez.  N.26   9 1.67 1 0
Sez.  N.27   9 1.22 0 0

Secondo turno


Sezione Voti Validi % Voti nominativi Voti contestati
Sez.  N.1   0 0.00 0 0
Sez.  N.2   0 0.00 0 0
Sez.  N.3   0 0.00 0 0
Sez.  N.4   0 0.00 0 0
Sez.  N.5   0 0.00 0 0
Sez.  N.6   0 0.00 0 0
Sez.  N.7   0 0.00 0 0
Sez.  N.8   0 0.00 0 0
Sez.  N.9   0 0.00 0 0
Sez.  N.10   0 0.00 0 0
Sez.  N.11   0 0.00 0 0
Sez.  N.12   0 0.00 0 0
Sez.  N.13   0 0.00 0 0
Sez.  N.14   0 0.00 0 0
Sez.  N.15   0 0.00 0 0
Sez.  N.16   0 0.00 0 0
Sez.  N.17   0 0.00 0 0
Sez.  N.18   0 0.00 0 0
Sez.  N.19   0 0.00 0 0
Sez.  N.20   0 0.00 0 0
Sez.  N.21   0 0.00 0 0
Sez.  N.22   0 0.00 0 0
Sez.  N.23   0 0.00 0 0
Sez.  N.24   0 0.00 0 0
Sez.  N.25   0 0.00 0 0
Sez.  N.26   0 0.00 0 0
Sez.  N.27   0 0.00 0 0